چک لیست ارزیابی عملکرد چک لیستهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی منتشر شد. بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور، چک لیست ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی  در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در سال 94 را منتشر نمود.
فایلهای مرتبط را در پیوست همین خبر دانلود نمایید.
فايلها
چک+ليست[1][1].pdf 139.51 KB
صيانت.pdf 184.544 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.