دفتر حقوقی برگزار کرد. همایش مدیران دفاتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی همایش مدیران حقوقی سراسر کشور در مشهد مقدس در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 19 و 20 تیر ماه سال 95 برگزار گردید
 همایش حقوقی مدیران دستگاههای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با حضور روسای محترم ادارات حقوقی سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور، مدیران حقوقی موسسات سه گانه و شرکت های زیر مجموعه با میزبانی دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری جناب دکتر پورسیدی سرپرست دفتر حقوقی و مشاور حقوقی معاون وزیر و نظر مساعد جناب مهندس جوادی معاونت محترم توسعه مدیری و منابع انسانی وزارت متبوع در شهر مقدس مشهد با حضور مهمانان آن از جمله آقای  قربان پور مدیر کل محترم اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرکارخانم گودرزی معاون مدیر کل ، آقای مهندس منصور معاونت محترم حفاظت سازمان جنگلها و مراتع کشور، آقای قربان نیا مشاور محترم دفتر حقوقی ، آقای ابراهیم پور قاضی محترم دادگستری تشکیل و جمعی از پرسنل دفتر حقوقی وزارت متبوع با موضوعیت« مستندسازی اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی (موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولتی) ، دعاوی له یا علیه دولت و قراردادهای دولتی» با تشکیل کارگاههای تخصصی تشکیل و به سوالات و ابهام های مدیران محترم حقوقی پاسخ داده شد. لذا با توجه به استقبال شرکت کنندگان پیشنهاد گردید کارگروه تخصصی دعاوی و قرارداد ها بصورت منطقه ایی با حضور قضات مجرب و با سابقه تشکیل تا ضمن نقد و بررسی آخرین قوانین موضوعه ، چالشها و راه کارهای قانونی و کاربردی موجود بررسی و در جهت تسهیل از حقوق دولت اتخاذ تصمیم گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.