فهرست
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 121255767
تعداد بازديد زيرپورتال: 54976
اين زيرپورتال امروز: 28
تعداد بازديد اين صفحه: 4792
در امروز: 13403
اين صفحه امروز: 3

دکتر عباسعلی پورسیدی
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: پورسیدی
سمت: سرپرست دفتر حقوقی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582756-64582755
User Pic

مهرزاد معارفی
نام: مهرزاد
نام خانوادگی: معارفی
سمت: معاون دفتر حقوقی - امور دعاوی
پست الکترونیکی: -
تلفن: 64582635
User Pic

مهری مصر
نام: مهری
نام خانوادگی: مصر
سمت: معاون دفتر حقوقی - امور املاک و مستندسازی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582668
User Pic

وجیهه محمد پناه (زاده)
نام: وجیهه
نام خانوادگی: محمد پناه (زاده)
سمت: رئیس گروه دعاوی
پست الکترونیکی: -
تلفن: 64582658
User Pic

محمد اسماعیل افشاریان
نام: محمد اسماعیل
نام خانوادگی: افشاریان
سمت: کارشناس حقوقی
پست الکترونیکی: -
تلفن: 64582657
User Pic

مرضیه معظمی
نام: مرضیه
نام خانوادگی: معظمی
سمت: رئیس گروه قراردادها
پست الکترونیکی: -
تلفن: 64582661
User Pic

علی ردائی
نام: علی
نام خانوادگی: ردائی
سمت: رئیس گروه املاک و مستندسازی
پست الکترونیکی: -
تلفن: 64582648
User Pic

حسن عباسی
نام: حسن
نام خانوادگی: عباسی
سمت: کارشناس مسئول امور دعاوی
پست الکترونیکی: -
تلفن: 64582669
User Pic

عارفه دژدار
نام: عارفه
نام خانوادگی: دژدار
سمت: کارشناس امور حقوقی
پست الکترونیکی: arefeh.dezhdar@gmail.com
تلفن: 64582666
User Pic

معصومه برقی نصفجی
نام: معصومه
نام خانوادگی: برقی نصفجی
سمت: کارشناس امور دعاوی
پست الکترونیکی: m.barghi93@yahoo.com
تلفن: 64582659
User Pic

علیرضا جانلو منصوری
نام: علیرضا
نام خانوادگی: جانلو منصوری
سمت: کارشناس امور حقوقی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582674
User Pic

مرضیه علی نژاد
نام: مرضیه
نام خانوادگی: علی نژاد
سمت: کارشناس امور املاک و مستند سازی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582655
User Pic

اعظم فیاضی
نام: اعظم
نام خانوادگی: فیاضی
سمت: کارشناس امور املاک و مستند سازی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582673
User Pic

حکیمه سعادتمند
نام: حکیمه
نام خانوادگی: سعادتمند
سمت: کارشناس امور املاک و مستند سازی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582656
User Pic

اعظم طباخ حسینی
نام: اعظم
نام خانوادگی: طباخ حسینی
سمت: کارشناس امور قراردادها
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582652
User Pic

آمنه عباسپور
نام: آمنه
نام خانوادگی: عباسپور
سمت: کارشناس امور حقوقی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582637
User Pic

شهاب الدین خدام
نام: شهاب الدین
نام خانوادگی: خدام
سمت: مسئول امور عمومی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582632
User Pic

امین نوری فرد
نام: امین
نام خانوادگی: نوری فرد
سمت: راهبر اتوماسیون
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582629
User Pic

معصومه اجل افشار
نام: معصومه
نام خانوادگی: اجل افشار
سمت: متصدی امور بایگانی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582634
User Pic

سارا تراب
نام: سارا
نام خانوادگی: تراب
سمت: متصدی امور بایگانی دعاوی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582633
User Pic

مریم لاجوردی
نام: مریم
نام خانوادگی: لاجوردی
سمت: مسئول دفتر و کارشناس حقوقی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582756
User Pic

حرمت حسین پور
نام: حرمت
نام خانوادگی: حسین پور
سمت: متصدی دفتر حقوقی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582755
User Pic

حسین مرادی
نام: حسین
نام خانوادگی: مرادی
سمت: متصدی دفتر حقوقی
پست الکترونیکی:
تلفن: 64582639
User Pic

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.